container ophalen

Welkom bij Milieupark Lochem

Op het recycleplein van Milieupark Lochem kan je als particulier en bedrijf vrijwel alle veel voorkomende soorten afvalstoffen brengen. Van grofvuil, bouw- en sloopafval en grond tot elektrische apparaten; een aantal afvalstoffen kan je zelfs gratis brengen. Chemisch afval, en een aantal andere specialistich te verwerken afvalstoffen, vormen vooralsnog een uitzondering en kan nog niet geaccepteerd worden. Per afvalsoort zijn er verschillende tarieven dus bij hoeveelheden van meer dan 100 kilogram loont het zeker om te scheiden. Daarnaast krijgen particulieren met een Gemeentelijke afvalpas korting op vrijwel alle soorten afval.

Als je aan komt rijden bij het Milieupark rijd je bij groen licht de weegbrug op om je dan eerst te melden bij de weegbrugmedewerker. Vervolgens kan je zelf het afval gescheiden naar de daarvoor bestemde plek wegbrengen. Nadat je dit gedaan hebt ga je weer de weegbrug op en betaal je voor het aantal kilo’s dat je weggebracht hebt.

Milieupark Lochem richt zich met de inrichting van het terrein op het voor alle bezoekers mogelijk maken van het goed scheiden en gescheiden houden van afvalsoorten zodat deze door de verwerkers zo goed en duurzaam mogelijk verwerkt kunnen worden. De verwerkers zijn bij goed gescheiden stromen in staat om vrijwel alles te verwerken tot een (nieuw) product, secundaire grondstof of gebruik voor energieopwekking.. Voor ons is de verwerking van afval niet nieuw. Jarenlang heeft Hoftijzer een afvalbrengpunt in Zwiep gehad. De locatie aan de Aalsvoort 117 die in januari 2018 geopend is biedt meer ruimte en is gelegen op een goed ontsloten en ingericht deel van het industrieterrein.